Výzva

Témata fotografií

Očekáváme snímky (nebo jejich cykly), které nemusí být oslavou vrcholných momentů, ale možná o to víc zajímavým způsobem doplňují obraz atmosféry našeho regionu v uplynulém roce. Tematický záběr výstavy je téměř neomezený, důležitou podmínkou je však zřetelná vazba k regionu.

Dodání fotografií

Zaslané snímky posoudí a výstavu z nich sestaví porota ve složení: Tomáš Ježek, Marek Malůšek, Michal Stránský (tajemník poroty Josef Korvas).

Pořadatelé (Městská kina Uh. Hradiště ve spolupráci s občanským sdružením FotoMosty) se po poradě s porotci a po zkušenostech z posledního ročníku opět rozhodli soustředit zejména na fotografie zaslané v elektronické podobě.

Zhotovení výstavy zajistí vlastním nákladem pořadatel.

Zkušenosti minulých ročníků ukazují, že úroveň většiny zastoupených prací je vyrovnaná. Vyhodnocení „nejlepších snímků“ je pak v tematicky i formálně různorodé nabídce velmi obtížné a zejména – není cílem této přehlídky. I proto se porota rozhodla po loňské premiéře (laureátem Ohlédnutí 2010 se stal Jan Skrášek, za rok 2011 pak Eva Malůšková) potvrdit nesoutěžní povahu výstavy a navrhnout pouze jediného kandidáta na Cenu poroty, kterému bude nabídnuta pocta v podobě autorské výstavy. Autor tak bude v roce 2012 moci pracovat na cyklu fotografií, tematicky zapadajících do rámce Ohlédnutí, které budou na náklady pořadatele vystaveny v rámci dalšího ročníku přehlídky.

Autoři zastoupení na výstavě obdrží dárkové vstupenky Městských kin na Tříkrálový straňanský večer pořádaný ve spolupráci s občanským sdružením Smedoma, dárková balení vín od společnosti Blatel, a.s., a drobné dary.

Tříkrálový večer proběhne taktéž 6. ledna 2013 po vernisáži od 18.30 a nabídne program s těmito hosty: Vlasta Grycová, CM Husličky a soubor Netáta. V průběhu večera bude promítnuta filmová balada Chodíval Matůšek.

Pokyny pro dodání fotografií

  • maximálně 12 fotografií od jednoho autora či sdružení (možno řadit do souborů)
  • požadovaný formát fotografií: JPEG
  • ideální velikost fotografií: cca. 2 až 4 MB
  • minimální obrazová velikost: např. 2800 × 1700 pixelů
  • minimální tisková velikost: cca. 20 × 30 cm / 240 dpi
  • menší fotografie nebudou do soutěže zařazeny
  • uvítáme, pokud autoři vyplní údaje (jméno, název snímku, ...) do EXIF dat snímku

Snímky spolu s přihlašovacím formulářem prosím zašlete do 15. prosince 2012 na adresu jaromir.orel@mkuh.cz mailem nebo zavěšením do internetové úschovny; popřípadě i osobně na CD-ROM nebo jiném nosiči na místo kanceláře Městských kin – Kino Hvězda, nám. Míru 951, 686 01 Uh. Hradiště

Harmonogram

5. listopadu – 15. prosince 2012 | přihlašování fotografií
17.–20. prosince 2012 | hodnocení poroty
6. ledna 2013 v 17.00 | vernisáž výstavy (kino Hvězda)

pořádají: www.mkuh.cz | www.fotomosty.cz

© - ohlédnutí • Realizace web studio dat