Hodnocení

Zdá se, že letošní ročník přehlídky Ohlédnutí provázel nebývalý zájmem divácké veřejnosti, i těch, kteří se aktivně zapojili a své vzpomínky a postřehy v podobě fotografií nabídli k hodnocení porotě a na odiv návštěvníkům výstavy. Na výzvu sedmého ročníku bilanční fotografické přehlídky zareagovalo 48 fotografů a zájmových skupin. Jen pro srovnání – v loňském roce se zapojilo 36 a v roce 2010 21 autorů.

Bezmála 500 doručených fotografií a fotografických souborů připomnělo mnohé kulturní a sportovní akce a významné události Uherskohradišťska. Porota ve složení Tomáš Ježek, Marek Malůšek a Michal Stránský z nich sestavila s ohledem na výstavní prostory kina Hvězda expozici, která v konečné podobě představila fotografie 39 autorů. Snímky dalších tří fotografů (Miroslav Potyka, Michal Stránský, Jaroslav Strnad) ilustrovaly panely věnované vzpomínce na významné osobnosti našeho regionu – Evu Žallmannovou, Petra Hrobaře a Jana Rokytu. V odděleném prostoru kinokavárny Hvězda se představila autorskou výstavou nazvanou Autoportréty loňská laureátka Ohlédnutí Eva Malůšková. Svou aktuální tvorbu již tradičně předvedli také porotci soutěže. Taková tedy byla podoba výstavy Ohlédnutí 2012.

Řada autorů hlavní části výstavy se zaměřila na tématiku folklóru a lidových tradic (Aleš Duda, Albert Gottwald, Emil Kňazeje, Štěpán Šupka, Antonín Vlk, skupina Pozitivní Hradiště a další). Pavel Popelka na svých snímcích přiblížil hody v Bílovicích a fašank ve Strání. Nezachycoval ale jen vrcholící momenty či významné události. Soustředil svou pozornost na nejrůznější skryté dějové kontrasty a neobvyklé až absurdní situace. V jeho pohledu je citelná znalost prostředí i potřebná dávka nadhledu. Podobným způsobem zobrazil atmosféru fašanku ve Veletinách také Stanislav Navrátil. Další kulturní akce roku 2012 připomněly fotografie Lukáše Gajdoše, Martiny Gogolové, Jiřího Rohela i dalších autorů. Část výstavy byla také věnována připomenutí poslání Tříkrálové sbírky organizované Charitou Česká republika.

Fotografické portréty osobností, které z našeho regionu pocházejí nebo jej v uplynulém roce navštívili, vystavili např. František Blaha, Aleš Duda, Ladislav Podhorský, Radek Salaquarda, Zdeněk Skalička nebo Antonín Vlk. Anna Kloudová a Lukáš Mach se představili inscenovanými portréty svých vrstevníků. Právě jedna z fotografií Lukáše Macha se také stala základem vizuálního stylu letošního ročníku výstavy.

Krajinné motivy a přírodní krásy v regionu zobrazovaly fotografické příspěvky Františka Baráčka, Hany Baroušové, Iva Kaňovského a Bořka Žižlavského. Zajímavý projekt úryvků textů z knihy Bieguni Olgy Tokarczuk s metaforickými fotografickými ilustracemi a jistou dávkou autoreflexe představila Šárka Hánová. Soubor Hany Vlčkové objevoval tajemnou až mysteriózní atmosféru zákoutí zámeckého praku v Buchlovicích umocněnou světelnou atmosférou s výrazným využitím protisvětla.

Jana Hubená a Jaroslav Petřík sledovali a dokumentovali kácení lipové aleje na břehu řeky Moravy na přelomu února a března 2012. Výtvarně hodnotné byly především Petříkovy snímky konfrontující torza a zbylé detaily mohutných stromů s nově otevřenými průhledy na sídlištní zástavbu.

Sportovní fotografii na výstavě zastupovali například Světlana Malinová, Radek Salaquarda nebo Milan Zámečník. Vypjaté momenty z motocyklových závodů Slovácký okruh 2012 uvedli Rudolf Fukal, Bob Gajdoš a Radovan Studený. Petr Salinger představil 59. mistrovství světa v lovu ryb udicí souborem výpravných fotografií využívajících hloubky ostrosti, rytmu, detailu a dalších výrazových prostředků fotografie.

Jako člen poroty musím přiznat, že při tak velkém množství kvalitních příspěvků nebylo snadné stanovit výběr snímků pro konečnou podobu výstavy. Hodnota některých příspěvků spočívala především v obsahovém a dokumentárním sdělení, jiné byly působivé svou estetickou či výtvarnou měrou. Při hodnocení věnovala porota každému ze souborů nemalou pozornost ve snaze představit co možná největší počet kvalitních příspěvků a fotografií s ohledem na dané možnosti a velikost výstavních prostor kina Hvězda. Proto vedle autorských panelů vzniklo také několik tematických, které společně představili práce více autorů. S ohledem na rostoucí zájem o přehlídku Ohlédnutí přistoupí v dalším ročníku pořadatelé k pozměnění expozice výstavy, která bude doplněna projekcí dalších fotografií.

I letos porotci ocenili autory těch příspěvků přehlídky, které na ně při sestavování výstavy nejlépe zapůsobily. Jedním z nich byl soubor fotografií Kamila Nevřivy, který pracoval s ponurou estetikou městské periférie. Nevřivovy fotografie jistě nejsou líbivé na první dojem a divácky „vděčné“. Kompozici na výšku orientovaných snímků s tlumenou barevností způsobenou volbou počasí podtrhávaly linie stožárů, komínů a pouličních lamp.

Porotu zaujaly také příspěvky Jaroslava Petříka, který představil soubor fotografií, v němž konfrontuje drobné sakrální památky v Uherském Hradišti s pouťovými atrakcemi, reklamními slunečníky apod. V dalším již dříve popsaném souboru velmi citlivým výpravným pohledem reagoval na kácení stromů v aleji na břehu řeky Moravy.

Třetím porotou oceněným autorem byl Dušan Vala a jeho soubor Obyčejné pohledy. Ty jsou ale naopak velmi neobyčejné a svědčí o citlivé práci autora s výrazovými prostředky fotografie. Střídání světlých a tmavých linií, práce se vzdušnou perspektivou, focení z výrazného podhledu, využití tonálního akcentu. To jsou jen některé fotografické „trumfy“, které z jeho snímků obecně známých míst dělají v kombinaci s citlivou postprodukcí působivé fotografie s výjimečnou atmosférou.

Laureátem pro rok 2012 se stal fotograf Filip Fojtík se souborem zachycujících subjektivním pohledem divadelní představení Višňový sad. Autor ve snímcích využíval pohybovou neostrost, nejrůznější reflexe a průhledy i vypjatou světelnou atmosféru, což ještě umocňovalo kvality představení realizovaného ve Slováckém divadle. V průběhu zahájení výstavy přislíbil spolupráci na své autorské výstavě, která bude představena současně s dalším ročníkem přehlídky.

K mé radosti se mezi příspěvky Ohlédnutí objevuje stále větší podíl snímků, které představují subjektivní prožitky, mnohdy malé komorní události, které jsou slovy jen těžko sdělitelné. Mnohé fotografie dávají divákům možnost nahlédnout do intimních mikrosvětů a nabízí sdílení prožívání mnohdy velmi křehkých prožitků. Myslím, že je podobná tendence v poslední době znatelná i u dalších soutěží a přehlídek u nás i v zahraničí. Příkladem může být česká soutěžní přehlídka žurnalistické fotografie Czech Press Photo, kde se také napříč kategoriemi objevují stále častěji subjektivně zabarvené autorské pohledy.

Na příkladu této soutěže lze pozorovat i další změnu projevující se v několika posledních letech, a to sice příliv nových jmen, nových autorů, kteří postupně doplňují dříve víceméně pevně semknutou skupinu významných českých fotoreportérů. Není se čemu divit, neboť fotografie je dnes dostupné a oblíbené médium, se kterým s oblibou pracuje především nejmladší generace. V případě přehlídky Ohlédnutí mě zapojení nových autorů samozřejmě těší, a je důkazem toho, že přehlídka má mezi mnoha dalšími své místo a význam.

Chtěl bych poděkovat hlavnímu pořadateli – Městským kinům Uherské Hradiště za to, že každoročně vytváří prostor pro toto setkání a především bych rád poděkoval všem autorům, kteří se do Ohlédnutí 2012 se svými příspěvky zapojili.

Marek Malůšek

© - ohlédnutí • Realizace web studio dat